“உயிரின் குறைந்தபட்ச கடமை வாழ்தல்; அதிகபட்சம் வாழ வைத்தல்; யாரையும் அழிக்க யாருக்கும் உரிமை இல்லை” - கவிப்பேரரசு

வெள்ளி, 14 செப்டம்பர், 2012

உலகத்தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் - கல்வி மாநாடு2 கருத்துகள்: